ᠥᠭᠡᠷᠴᠢᠨ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠢ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2023/5/23
                                            ᠦᠭᠡ :  ᠰ᠊᠂ ᠰᠠᠷᠠᠰᠤᠷᠭᠡ                                                ᠠᠶ᠎ᠡ : ᠦᠨᠡᠰᠡᠴᠡᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠥᠯᠬᠦᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠯᠢᠭᠡᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠳ ᠨᠢᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠵᠦᠭ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠲᠠᠢᠰᠠᠷᠠ ᠬᠤᠷᠭᠤᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠷᠢᠳᠠᠭ ᠣᠷᠣᠢ ᠨᠢᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ ᠠᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢᠲᠠᠶᠢᠪᠤᠩ ᠰᠡᠭᠦᠶᠢᠬᠦ ᠰᠢᠲᠦᠭᠡᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ ᠮᠢᠨᠢᠲᠠᠩᠰᠤᠭ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠳᠦᠷᠢ ᠲᠠᠢᠳᠠᠯᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠳ ᠨᠢᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠᠬᠠᠨ ᠰᠢᠪᠠᠨᠡᠭᠡ ᠲᠠᠢ          ᠰᠦᠷᠯᠢᠭ ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠩᠬᠡᠷ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ          ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠬᠡᠶᠢᠮᠦᠷᠢᠲᠦ ᠥᠭᠡᠷᠴᠢᠨ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ          ᠵᠢᠪᠬᠤᠯᠠᠩᠲᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠮᠥᠩᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ          ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠬᠤᠷᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠥᠯᠥᠭᠡᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠮᠢᠨᠢᠥᠳᠬᠡᠨ ᠮᠠᠨᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠵᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠨᠢᠦᠷᠢᠯ ᠮᠣᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠷᠮᠣᠢ ᠪᠠᠯ ᠨᠢᠥᠨᠢᠷ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠲᠠᠢ         ᠰᠦᠷᠯᠢᠭ ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠩᠬᠡᠷ ᠪᠡᠷ᠎ᠡ         ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠬᠡᠶᠢᠮᠦᠷᠢᠲᠦ ᠥᠭᠡᠷᠴᠢᠨ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠢ         ᠵᠢᠪᠬᠤᠯᠠᠩᠲᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠮᠥᠩᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ         ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠬᠤᠷᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠥᠯᠥᠭᠡᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠮᠢᠨᠢ         ᠰᠦᠷᠯᠢᠭ ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠩᠬᠡᠷ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ         ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠬᠡᠶᠢᠮᠦᠷᠢᠲᠦ ᠥᠭᠡᠷᠴᠢᠨ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠢ         ᠵᠢᠪᠬᠤᠯᠠᠩᠲᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠮᠥᠩᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ         ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠬᠤᠷᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠥᠯᠥᠭᠡᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠮᠢᠨᠢ 
未标题-2.jpg
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠣᠨᠣᠨ ᠳ᠋ᠣᠷᠺ