ᠮᠥᠩᠬᠡ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠭᠠᠲᠤ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2023/4/11
                           ᠰᠢᠯᠦᠭ : ᠰᠠᠴᠠᠭᠮᠠᠩᠯᠠᠢ                           ᠠᠶ᠎ᠠ : ᠲᠡᠭᠴᠢᠯᠲᠦ                           ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ : ᠬᠠᠰᠪᠦᠭᠡ                           ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ : ᠮᠥᠩᠭᠡᠪᠠᠭᠠᠳᠦᠷᠠᠯᠲᠠᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠭ ᠮᠠᠨᠲᠤᠭᠰᠠᠨᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠵᠡᠭᠦᠳᠦ ᠮᠠᠨᠠᠭᠰᠠᠨᠬᠥᠯᠭᠡᠨ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠰᠡᠨᠬᠥᠬᠡ ᠳᠤᠯᠪᠤᠳᠣᠨ ᠤ ᠳᠣᠮᠤᠭ ᠰᠢᠪᠡᠨᠡᠭᠰᠡᠨᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠰᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠳᠣᠷᠣᠨ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠲᠠᠢᠬᠠᠮᠤᠭ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠳᠦᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠨᠠᠲᠤ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠦ ᠳ᠋ᠡᠰᠠᠷᠠᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠭᠰᠠᠨᠰᠠᠷᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠳᠣᠮᠤᠭ ᠱᠥᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨᠰᠦᠯᠲᠡ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨᠰᠦ ᠪᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠨᠠᠭᠰᠠᠨᠠᠯᠠᠭ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠥᠰᠢᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢᠮᠥᠩᠬᠡ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠳᠦᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠨᠠᠲᠤ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠦ ᠳ᠋ᠡᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠦᠭ ᠤᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠢ ᠬᠤᠷᠤᠶᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨᠠᠯᠲᠠᠨ ᠣᠷᠣᠭᠲᠠᠨ ᠤ ᠲᠥᠰᠢᠭ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨᠶᠡᠭᠡ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭ ᠢ ᠡᠷᠭᠦᠭᠰᠡᠨᠶᠢᠰᠦᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠤᠷᠣᠶᠢᠯᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨᠰᠦᠯᠳᠡ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠶᠤᠷᠬᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷᠰᠦᠨ ᠰᠠᠴᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠠᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢᠠᠳᠤᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠶᠢᠮᠦᠷᠢ ᠲᠠᠢᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠨᠠᠲᠤ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠦ ᠳ᠋ᠡᠬᠠᠮᠤᠭ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠳᠦᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠨᠠᠲᠤ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠦ ᠳ᠋ᠡ 
44444444444.jpg
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠣᠨᠣᠨ ᠳ᠋ᠣᠷᠺ